SmartDriving Personbil

Besparingar

Genom att köra sparsam körning kan man årligen spara stora belopp. Till exempel utgör bränslekostnaderna för ett åkeri mellan 18-24% av åkeriets totala utgifter. Liknande siffror går att härleda både för personbilar och bussar.

Med sparsam körning kan ni spara upp till 25% av drivmedelskostnaden, minska slitage- och reparationskostnader samtidigt som ni bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Här följer några kalkyler baserade på ett kundcase från ett åkeri som låtit sina chaufförer genomgå SmartDrivings utbildning i sparsam körning.

Kalkylerna är baserade på diesel som drivmedel med ett pris på 16 SEK/liter. En lastbil eller buss drar i genomsnitt cirka 4 liter/mil. Även person- och tjänstebilsförare som har en snittförbrukning på 0,8 liter/mil kan årligen spara tusenlappar på att köra sparsamt. Total besparing består av en kombination av körvanor före utbildningen och i hur stor grad man tillgodogör sig råden.

Om man istället har ett bensindrivet fordon blir koldioxidutsläppen cirka 93% av nedan nämnda, dock blir bränsleförbrukningen högre med bensin.

Inköp drivmedel
(SEK/år)
Minskad förbrukning
med sparsam körning
Minskad kostnad
drivmedel (SEK/år)
Minskat årligt
däckslitage
Minskade årliga
kostnader för reparationer
Minskade utsläpp
CO2 (kg/år)
100 000 5% 5 000 2% 15% 794
10% 10 000 1 587
15% 15 000 2 381
20% 20 000 3 175
25% 25 000 3 968
300 000 5% 15 000 2% 15% 2 381
10% 30 000 4 762
15% 45 000 7 143
20% 60 000 9 524
25% 75 000 11 905
700 000 5% 35 000 2% 15% 5 556
10% 70 000 11 111
15% 105 000 16 667
20% 140 000 22 222
25% 175 000 27 778
1 000 000 5% 50 000 2% 15% 7 937
10% 100 000 15 873
15% 150 000 23 810
20% 200 000 31 746
25% 250 000 39 683
2 000 000 5% 100 000 2% 15% 15 873
10% 200 000 31 746
15% 300 000 47 619
20% 400 000 63 492
25% 500 000 79 365
5 000 000 5% 250 000 2% 15% 39 683
10% 500 000 79 365
15% 750 000 119 048
20% 1 000 000 158 730
25% 1 250 000 198 413
10 000 000 5% 500 000 2% 15% 79 365
10% 1 000 000 158 730
15% 1 500 000 238 095
20% 2 000 000 317 460
25% 2 500 000 396 825
15 000 000 5% 750 000 2% 15% 119 048
10% 1 500 000 238 095
15% 2 250 000 357 143
20% 3 000 000 476 190
25% 3 750 000 595 238
20 000 000 5% 1 000 000 2% 15% 158 730
10% 2 000 000 317 460
15% 3 000 000 476 190
20% 4 000 000 634 921
25% 5 000 000 793 651
25 000 000 5% 1 250 000 2% 15% 198 413
10% 2 500 000 396 825
15% 3 750 000 595 238
20% 5 000 000 793 651
25% 6 250 000 992 063
30 000 000 5% 1 500 000 2% 15% 238 095
10% 3 000 000 476 190
15% 4 500 000 714 286
20% 6 000 000 952 381
25% 7 500 000 1 190 476
40 000 000 5% 2 000 000 2% 15% 317 460
10% 4 000 000 634 921
15% 6 000 000 952 381
20% 8 000 000 1 269 841
25% 10 000 000 1 587 302
50 000 000 5% 2 500 000 2% 15% 396 825
10% 5 000 000 793 651
15% 7 500 000 1 190 476
20% 10 000 000 1 587 302
25% 12 500 000 1 984 127