SmartDriving Personbil

Råd & tips

Visste du att nästan hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer?
Om man ökar farten från 100 till 110 km/tim blir tidsvinsten 5 minuter på 10 mil – teoretiskt sett. Samtidigt stiger bränsleförbrukningen med 10–20 procent, vilket kostar 1 till 2 kronor per mil. Medelbilen i Sverige drar 0,83 liter per mil. Jämfört med övriga Europa har vi ovanligt törstiga bilar.

Köp bil med ekonomiskt tänk
En bil drar bränsle för en femma per mil. En annan kostar över tio kronor milen att köra – eller ännu mer. Så ska du byta bil – fråga efter bränsledeklarationen. Den som väljer rätt kan spara upp emot tiotusen kronor på ett år. Räknar man över bilens hela livslängd kan skillnaden i bränslekostnad mellan två olika bilmodeller motsvara vad det kostar att köpa bilen.

Koldioxidberäknare
TotaltPer år  
Förbrukning 800  l
Sparsam körning 720  l
Bränsle 11680  kr
Sparsam körning 10512  kr
CO2-utsläpp 1888  kg
Sparsam körning 1699  kg
Besparing 1168  kr
Minskning CO2 188  kg

Beräkna dina koldioxidutsläpp
Här intill kan du själv göra en översiktlig beräkning av dina bränslekostnader och koldioxidutsläpp. Kalkylen är baserad på 10% besparing vid sparsam körning. Förare som redan kör ekonomiskt kanske uppnår en lägre besparing, medan de som tidigare kört "slösaktigt" kommer att göra större besparingar än vad kalkylatorn visar.

Länkar om sparsam körning

Trafikverket
Generell information om sparsam körning
Ekonomiska fördelar med sparsam körning

Transportstyrelsen
Sparsam körning och privat övningskörning

Energimyndigheten
Sparsam körning och hastighetsanpassning

Konsumentverket
Körsättets betydelse för bränsleförbrukningen

Gröna bilister
Miljöanpassad utveckling av biltrafiken
Länkar till organisationer och miljöprojekt

Säker Trafik
Trafiksäker och sparsam körning